دینی علمی - ازدواج موقت بهترين راه ممكن
ازدواج موقت يكي از شرايع متقن و دقيق اسلامي است  در قر آن بدان اشاره و هم در روايات به آن تاكيدفراواني شده است اولين كسي كه ازصحابه رسول اكرم باآن مخالفت ورزيده است عمر بن خطاب مي باشد او با اين دستور قرآني و نبوي به شدت هرچه تمام مخالفت ورزيد و اظهار كرد كه ازدواج موقت بازنا تفاوتي نداردو هركه اين سنت راانجام مي داد تنبيه مي كرد او در تحريم اين سنت نبوي گفتـ   متعتان كانتافي عهدرسول الله محللتان و انا احرمهما يعني دو متعه در زمان رسول خدا حلال بود كه من هردو را حرام مي كنم عبد الله پسر عمر  با پدرش در اين زمينه مخالف بود و مردم را به سبب اطاعت از پدرس در اين مرد تخطئه مي كرد حضرت علي عليه السلام در اين باره فرمود: اگر عمر بن خطاب متعه را حرام نمي كرد هيچ احدي زنا نمي كرد مگر انسان شقي

البته منظور از انسان شقي اين است كه به علل ذاتي گرايشهاي بدي در او وجودداشته باسد و آنعلل ذاتي را پدر و مادر انسان در انسان به وجود مي آورند ولي انسان توانايي تغييردادن آنها رادارد منتها بايد تلاش و كوشش كند.

اهل سنت نيز به تبع عمر با اين سنت حسنه كه پيامبر و اهل بيتش اكيد زيادي روي آن داشته اند مخالفت كرده وآن را زنا مي دانند

حال شايد سول شود حكمت و سبب حلال شمردن متعه يا ازدواج موقت چه مي باشد ؟

در پاسخ بايدگفت علت اباحه اين حكم ، دستور قرآن و پيامبر مي باشد ولي حكمت هاي زياد استكه به مواردي از آنا در زير اشاره مي كنيم:

الف ) در ذات مردها نسبت به زنان تنوع طلبي وجود دارد و اگر اين فطرت مردانگي را سركوب كنيم مشكلاتي ازقبيل گرايش به زنا و افسردگي و نيز ديگر عوارض روحي براي او پديد مي آيدكه در جاي خود حايز اهميت است و اسلام بدان واقف بوده است . ولي در ذا ت زنان چنين تنوع طلبي وجود نداشته و زنان براي به دست آوردن دل يك مرد علاقه دارند و همين امر باعث مي شود زنان حياداشته باشند وگرنه با فرض تنوع طلبي زنان در بحث ازدواج خيلي از مسايل اخلاقي از قبيل حيا و عفت و غيرت از بين مي رود .

ب) ازدواج موقت نوعي پاسخگويي شرعي براي كساني است كه امكان ازدواج دايم را ندارند ولي براي مهار نيروي جنسي خود نياز به جنس مخالف دارند.

ج)در اكثر مناطق دنيا به علل فراواني از قبيل جنگ و تصادفات وغيره و تلف شدن بيشتر مردها تعداد زنها نسبت به تعداد مردها بيشتر است اگر تعدد ازواج و ازدواج موقت نباشد زناني كه شوهران خود را از دست داده و يا نتوانسته اند در وقت خود ازدواج كنند از ارضاي غريزه جنسي خود محروم خواهند شد . و اين امر باعث كشيده شدن اين زنان به فسادو فحشا خواهد شد.

د) اگر ازدواج موقت نباشد بك دختر و پسر براي آشنا شدن با همديگر قبل از زدواج بايد روابط آزاد و غير شرعي داشته باشد كه آن نيز هردو را به فساد جنسي مي كشاند ولي با وجود ازدواج موقت مي توانند علاوه بر تخليه بار عاطفي به شكل حلال نوعي ازطغيان عريزه جنسي آزاد گردندو در شناخت همديگر موقيت كامل و دقيقي داشته باشند آن هم بدون ارتكاب گناه

ه) مرداني كه در سفر هاي تجاري و غيره مي باشند و براي ارضاي غريزه جنسي خود از خانواده به دور هستند با ازدواج موقت مي توانند به شكل شرعي به نياز هاي خود پاسخ دهند

و)ازدواج موقت نوعي مشروعينت و قانونمندي درارضاي غريزه جنسي به پيكره جامعه ترزيق كرده و از سستي و اضطرابهاي ناشي از فشارهاي جنسي و يا آلوده شدن به زنا و نيز از فشارهاي رواني ناشي از گناه جلو گيري مي كند .

ز) خيلي اوقات، زنان توانايي ارضاي مردان را با توجه به علل متعددي ندارند بنا بر اين ازدواج موقت بهترين راه براي رفع اين مشكل است

ح )با اردواج موقت خيلي از خانواده هاي بي سرپرست كه از كسب موونه زندگي عاجزند به بركت ازدوج موقت به مشكلات خود سر و سامان داده و نيز كودكاني كه از محبت پدري محروم گشته اند و بي سرپرستي و يتيمي برهمه ابعاد زندگي آنها سايه انداخته است از نعمت پدري بهره مند گشته و استرس هاي روحي انها به اين وسيله از بين مي رود .

ط ) ازدواج موقت بهترين راه براي پسران و دختراني است كه به قصد ازدواج مي خواهند باهم مرواداتي داشته باشند تا با خلق و خوي يكديگر آشنا شده و يا اينكه با تخليه بار رواني و عاطفي از اظطرابهاي روحي و فكري خلاص شوند.

حال شايد سوال شود كه ازدواج موقت چرا براي مردان است و زنان چرا نبايد از اين نعمت الهي استفاده كنند ؟

در جواب آن مي گوييم :

الف ) در ذا ت زنان چنين توع طلبي وجود نداشته و نان براي به دست آوردن دل يك مرد علاقه دارند و همين امر باعث مي شود زنان حياداشته باشندوگرنه با فرض تنوع طلبي زنان در بحث ازدواج خيلي از مسايل اخلاقي از قبيل حيا و عفت و غيرت از بين مي رود

ب ) اگر زنان نيز مانند مردان بخواهند تعدد همسر داشته باشند : اولا بنيان خانواده ها از هم مي پاشد چرا كه هسته مركزي خانواده را زنان تشكيل مي دهند و اگر زني تعدد همسر داشته باشد اين اصل از بين مي رود و علاوه بر آن تربيت فرزندان كه مقدس ترين عمل اجتماعي است با تعدد همسران براي زن از بين مي رود و علاوه بر ان اصول اخلاقي حيا و عفت و غيرت معناي خود را براي هميشه و به كلي از دست مي دهند و اين خلاف اخلاق و فطرت همه انسان هاست

ج) علاوه بر آن در اكثر موارد تعدد زنان بيشتر از مردان است بنا به عللي از قبيل جنگ ها وغيره

 بنا بر اين تعدد همسران براي زنان از اين جهت نيز غير منطقي مي باشد هر چند در برخي مناطق مردان از زنان بيشترند ولي اين به تنهايي دليل موجهي نمي تواند باشد.

ه) نسب انسان نوعي اصل و اساس و تكيه گاه محكم براي همه انسانها است و با تعدد همسر براي زنان اختلاط در نسل ها صورت مي كيرد كه به نوبه خود يكي از فجايع بشري مي تواند باشد .

البته اگر زني شوهر نداشته باشد بعد از تمام شدن وقت ازدواج موقت بايد عده نگهدارد و عده آن حد اقل ۴۵ روز مي باشد  و اگر قبل از تمام شدن عده با مرد ديگري ازدواج كند زنا محسوب مي شود.

در ازدواج موقت زن و مرد مي توانند خودشان بدون مراجعه به كس ديگري خودشان عقد را جاري سازند و روش عقد موقت چنين است :

زن مي گويد: زوجتك نفسي في المده المعلومة علي المهر المعلوم  

و مردبگويد: قبلت

در مورد سوالات مربوط به این بخش ادامه مطلب را کلیک کنید

 

 

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 1389/08/30ساعت 19:16  توسط محمد حسین پور محمد  |